1.

شناسایی و بررسی مقایسه‌ای امکانات و قابلیتهای بخش همترازخوانی سامانه‌های مدیریت پایگاه نشریات ملی و بین‌المللی

صفحه 13-26

2.

تحلیل استنادی مقالات جمعیت‌شناسی ایران برای دسته‌بندی نویسندگان تأثیر‌گذار و تعیین حوزه‌های در حال ظهور

صفحه 27-36

3.

بررسی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه شیراز با استفاده از مدل لیب کوال

صفحه 37-49

4.

بررسی موانع تأثیرگذار بر اجرای امانت بین کتابخانه‌ای و خدمات تحویل مدرک در کتابخانه‌های عمومی استان فارس از دیدگاه مدیران و کتابداران

صفحه 50-61

5.

بررسی رابطه هوش اخلاقی و مشارکت کاری کتابداران دانشگاهی شهر تهران

صفحه 62-68

6.

تحلیل محتوای دو دهه پژوهش در حوزۀ بازیابی اطلاعات

صفحه 69-76

7.

بررسی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از دیدگاه اعضای هیأت مدیره و مسئولین آن

صفحه 77-86

8.

اثربخشی درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری: مورد پژوهی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 78-96

9.

مصورسازی اطلاعات و زمینه‌های به‌کارگیری آن در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

صفحه 97-111


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب