1.

رابطه علّیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه

صفحه 44-11
دکتر سید محمدرضا سید نورانی؛ حسین امیری؛ عادل محمدیان

2.

بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری صنعت لاستیک ایران (مطالعه موردی: مجتمع صنایع لاستیک یزد)

صفحه 70-45
دکتر خدیجه نصراللهی؛ رضا حسینی

3.

تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 94-71
دکتر نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره بابا؛ الهام لرستانی

4.

تحلیل میزان سازگاری پارادایم توسعه نئوکلاسیک با آموزه های اسلام

صفحه 148-95
دکتر محمد واعظ برزانی؛ محمد حسن مشرف جوادی؛ اعظم کوهی اصفهانی

5.

آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (2010-1980)

صفحه 172-149
دکتر یدا... دادگر؛ روح ا... نظری

6.

تأثیر توسعه ی مالی بر نابرابری درآمد در ایران

صفحه 208-173
نسیم جابری خسروشاهی؛ دکتر محمدرضا محمدوند ناهیدی؛ داود نوروزی

7.

تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی

صفحه 249-209
دکتر حسن صادقی؛ دکتر مجید صامتی؛ دکتر مرتضی سامتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب