1.

تدوین مدل اندازه‌گیری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری

صفحه 7-16
نصراله عرفانی

2.

رابطة ساده و چندگانه جهت‌گیری‌های انگیزشی با خودکارآمدی خلاق در دانش‌آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه

صفحه 17-26
حمید فرامرزی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق

3.

اثربخشی آموزش مشاورة گروهی به شیوة شناختی بر تغییر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

صفحه 27-36
کریم سواری؛ سید مهدی جلیلیان

4.

تعیین سهم پیش‌پراکندگی رویکردهای برنامه درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی

صفحه 37-46
حسین جعفری ثانی؛ سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده پاک‌مهر

5.

پدیدارشناسی عوامل مؤثر و برانگیزاننده در کیفیت دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان

صفحه 47-56
اسکندر فتحی‌آذر؛ یوسف ادیب؛ فرشته گل‌پرور

6.

نقش ابعاد دلبستگی بزرگ‌سالی در سرزندگی تحصیلی با واسطه‌گری ابعاد خودکارآمدی مقابله با مشکلات و کمال‌گرایی

صفحه 57-69
مهدی رحیمی؛ الهام زارعی

7.

بررسی اثربخشی خودگویی مثبت بر میزان خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی

صفحه 71-77
علی مصطفائی؛ عزیز محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب