1.

گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی: دوره زمانی مورد نیاز

صفحه 9-18
سید رحمت‌الله اکرمی؛ علی فعال قیومی؛ محمدحسین قدیریان آرانی

2.

بررسی اثر کنترل بودجه انقباضی بر انحراف بودجه در ایران

صفحه 19-30
سعید بذرافشان؛ احمد خدامی پور

3.

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی

صفحه 31-42
کاوه قادری

4.

بررسی تجربی پیامدها و چالش‌های اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در نظام مالیاتی ایران

صفحه 43-58
فاطمه بابائی؛ حسین جهانگیری کلوری؛ فاطمه پیکانی

5.

بررسی تاثیر توانمندسازی از طریق سطح انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب ها (مطالعه موردی : وزارت امور اقتصادی و دارایی)

صفحه 59-70
محمدرضا ربیعی مندجین؛ سعید قلی زاده نرگسی

6.

بررسی تأثیر مدیریت دانش برکارایی بخش مالی دستگاه های اجرایی(مطالعه موردی شهرداری مشهد)

صفحه 71-78
سید حسام وقفی؛ محمد مهدی قمیان؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده

7.

ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی

صفحه 79-92
محمد نظری پور

8.

بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارائه اطلاعات

صفحه 93-104
داوود معینیان؛ زهرا پورزمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب