1.

بلاغت سخن مولانا و آفاق معرفت انسانی

صفحه 9-19
محمد مهدی ناصح

2.

نگاهی زیباشناختی به ساختار آوایی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

صفحه 20-42
مسعود روحانی

3.

بررسی و تحلیل زیبایی شناسی کاربرد کنایه در شعر نسیم شمال

صفحه 43-56
سیدعلی سراج؛ علی رحیمیان پور؛ نوش آفرین کرمی

4.

ارتباط مراعات‌النظیر و تداعی معانی و سیر تحوّل آنها

صفحه 57-75
حمیدرضا خوارزمی

5.

تقابلهای دوگانه و کارکردهای معنایی آن در قصاید ناصر خسرو

صفحه 76-93
مریم حقی

6.

غیر تو هر چه هست سراب و نمایش است (بازنمایی وجوه همسانی و ناهمسانی نظرگاه مولوی و ابن عربی در باب وحدت وجود)

صفحه 94-112
حجت الله همتی؛ محمدحسین خانمحمدی

7.

(بررسی تحلیلی چوگان در اشعار فارسی با تکیه بر بخش" هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب" شاهنامة فردوسی)

صفحه 113-127
مرجان ابراهیمی کوهبنانی؛ عبدالحسین ابراهیمی کوهبنانی

8.

بررسی عناصر داستانی، در داستان "شیطان و دوشیزه پریم" اثر پائولو کوئیلیو

صفحه 128-146
اکبر شاملو؛ احمد محمدی؛ مریم مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب