1.

سنجه ای برای بازشناسی استعاره با تکیه بر زبان شناسی شناختی

صفحه 26-9
حامد عبدی؛ حسین وثوقی؛ بلقیس روشن؛ مهدی سمائی

2.

صناعات ادبی در ابواب الجنان ملا واعظ قزوینی

صفحه 42-27
محمدرضا نجاریان؛ ندا حاتم پور

3.

ساختار تصویر در شعر معاصر از منظر دستور زبان فارسی

صفحه 56-43
مهدی دهرامی

4.

صور خیال در معلقه امروالقیس

صفحه 71-57
علی محمد پشت دار؛ فاطمه شکردست

5.

ماهیت نقد رتوریکی و اهمیت آن در مطالعات ادبی

صفحه 87-73
محمد احمدی

6.

نقد معانی فرعی استفهام در آثار بلاغت پژوهان فارسی

صفحه 108-89
سید محمدرضا ابن الرسول؛ مرضیه قربان خانی

7.

ایوان مدائن در ترازوی ارتباط، بررسی و تحلیل قصیده «ایوان مدائن» براساس نظریه ارتباطی یاکوبسن

صفحه 126-109
مصطفی گرجی؛ یحیی نورالدین اقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب