1.

کارکرد استعاره و تأثیر آن بر القای مفاهیم انتزاعی و حالات روانی در صحیفه سجادیه

صفحه 25-11
حسن خلف

2.

بازتاب صنعت التزام بر پیکره‌ی بلاغت، نظم و نثر فارسی ـ عربی

صفحه 43-27
یحیی عطایی؛ نعمت الله به رقم

3.

بررسی استعاره های جهت گیرانه و طرح واره های تصویری در اشعار ناصرخسرو با تکیه رویکرد معنی شناسی شناختی جورج لیکاف و جانسون

صفحه 65-45
یحیی طالبیان؛ پریسا نصیری

4.

بررسی شیوه های ایجاز قصر در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

صفحه 81-67
مهدی قاسمزاده؛ حسن حیدری

5.

ارتباط نظریه بینامتنیت از دیدگاه ژنت با میراث بلاغت اسلامی

صفحه 96-83
هومن ناظمیان

6.

مناسبات بینامتنی تلمیحات قرآنی مثنوی و غزلیات شمس با تأکید بر قصّۀ ابراهیم علیه السلام

صفحه 116-97
حسین یزدانی؛ مصطفی گرجی؛ فاطمه کوپا؛ خدیجه صفری کندسری

7.

فن مبالغه در سنت بلاغت اسلامی و جنبه‌های بلاغی آن

صفحه 130-117


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب