1.

نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین آسیب پرهیزی و بهزیستی روان‌شناختی در والدین کودکان مبتلا به سرطان

صفحه 7-22
محمد علی بشارت؛ نسرین زمانی فروشانی؛ علیرضا معافی؛ هادی بهرام احسانی

2.

نقش انعطاف ناپذیری روانشناختی و پذیرش درد در پیش بینی تاب آوری بیماران مبتلا به درد مزمن

صفحه 23-38
علیرضا آقایوسفی؛ مرتضی ترخان؛ نرگس محمدی؛ حمید افشار

3.

تاثیر مشاوره پزشکی بر استرس و فاکتورهای فیزیولوژیک بیماران قلبی پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر و آنژیوپلاستی کرونری ترانس لومینال از راه پوست

صفحه 39-50
سعید پورنقاش تهرانی؛ فریناز تافته؛ مهدی صابری؛ داوود کاظمی صالح

4.

اثر پیش‌بین سبک‌های مقابله‌ای اجتناب و جبران افراطی بر سلامت عمومی

صفحه 51-62
فاطمه نوربالا؛ هادی بهرام احسان؛ احمد علیپور

5.

بررسی اثر ترس القاشده بر سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ضمن حل مسایل طبقه بندی شده کشف مفهوم

صفحه 63-78
نسترن علاقه‌بندها؛ سیده منور یزدی؛ سیمین حسینیان

6.

اثربخشی مداخلات روانی آموزشی بر بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان

صفحه 79-92
فریدون رمضانی؛ قاسم آهی

7.

مقایسه و رابطه رشد معنوی و استرس ادراک شده با شادکامی در زنان نابارور و بارور شهر تهران

صفحه 93-104
سمیرا خانی؛ نرگس باباخانی

8.

بررسی تحلیل عاملی و ویژگی های روانسنجی مقیاس ارزیابی کارکردی درمان سرطان- پستان (نسخه ی 4) در زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحه 105-118
مژگان پاتو؛ عباس علی الهیاری؛ علیرضا مرادی؛ مهرداد پاینده

9.

الگوی تحلیل مسیر روابط بین سلامت معنوی، کیفیت زندگی با افسردگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور

صفحه 119-134
محمد مهدی بابائی منقاری؛ علی خالق خواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب