1.

عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بینی کنندۀ عملکرد قلبی عروقی

صفحه 5-20
بهرام ملکی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ فرهاد شقاقی

2.

اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحه 21-34
سهیلا رحمانی؛ سمانه محمدپور؛ بیژن پیرنیا؛ اسحاق سامخانیان؛ عابد مهدوی

3.

طراحی مدل ارتقاء سرمایه روانشناختی در بیماران دیابتی: تبیین نقش کیفیت زندگی

صفحه 35-51
خدیجه اعراب شیبانی؛ نیلا اخوندی؛ مژگان جاودانی مسرور؛ مرضیه ریاحی مدوار

4.

بررسی نقش عوامل شخصیتی(سیستم‌های رفتاری) در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن

صفحه 52-68
علیرضا آقایوسفی؛ مریم زارع؛ حسین زارع؛ فرها شقاقی؛ محمد افتخاری

5.

اثربخشی بهره گیری توأم از درمان شناختی رفتاری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در ذهن آگاهی،تاب آوری وکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

صفحه 69-86
محمد حاتمی؛ میترا قاسمی؛ جعفر حسنی

6.

تاثیر قصه درمانی برکاهش اضطراب و بهبود عادات خواب کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

صفحه 87-107
مریم آجورلو؛ زیبا ایرانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی

7.

اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش درد تعویض پانسمان سوختگی

صفحه 108-118
احسان قدیمی گیلی؛ آدیس کراسکیان؛ مهدی فتحی؛ حسن احدی

8.

بررسی اضطراب مرگ در چارچوب الگو های دلبستگی در بیماران سرطانی: یک مطالعه مقایسه‌ای

صفحه 119-140
احمد ولیخانی؛ علی فیروزآبادی

9.

مقایسه تحمل ابهام، سرمایه روان‌شناختی و سبک های مقابله‌ای بیماران قلبی و افراد سالم

صفحه 141-152
اسماعیل خیرجو؛ محبوبه طاهر؛ فرناز فرشباف مانی صفت؛ پروانه اعلایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب