1.

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

صفحه 1-14
علیرضا فروغی

2.

اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد.

صفحه 15-26
علی طهماسبی

3.

بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد.

صفحه 27-36
سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سید هادی قبولی درافشان

4.

طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه.

صفحه 37-47
علیرضا یزدانیان

5.

ماهیت و آثار «خسارت‌تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی).

صفحه 49-60
ابراهیم تقی زاده؛ علی خسروی فارسانی؛ میثم موسی پور

6.

مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا.

صفحه 61-74
جواد صالحی؛ یوسف ابراهیمی

7.

مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی).

صفحه 75-83
داوود اندرز؛ مهدی منتظر؛ فرزانه مسعودی

8.

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن.

صفحه 85-98
محمد مقامی نیا

9.

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی.

صفحه 99-113
محمود کاظمی؛ مرضیه ربیعی

10.

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس.

صفحه 115-129
محسن ایزانلو؛ مهسا مدنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب