1.

بررسی مدل تأثیر ابعاد فعالیت های رسانه های جمعی بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران

صفحه 15-22
معصومه کلاته سیفری؛ مسعود فریدونی

2.

بررسی تأثیرپذیری ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی از رسانه‌های جمعی (مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور ایران)

صفحه 23-34
حمید قاسمی؛ مینا امامی؛ عذرا افتخاری

3.

تعیین رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارآفرینی سازمانی و مدیریت تغییر از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

صفحه 35-42
مریم حسینی؛ جواد کریمی؛ شیرین زردشتیان

4.

مقایسه ی میزان مصرف رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی

صفحه 43-51
هما سلوکی؛ سید عبدالحمید احمدی؛ رضا شجیع؛ حبیب هنری

5.

بررسی پژوهش های بین المللی در حوزه ی رسانه های ورزشی به روش تحلیل شبکه و مصورسازی نرم افزاری

صفحه 53-61
علی اکبر خاصه؛ حامد برنگی؛ علی خاصه

6.

ارزیابی کیفیت وب‌سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 63-71
نازدار پروین؛ ابوالفضل فراهانی؛ ناهیده پروین؛ سامان ابراهیم حصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب