1.

تدوین چهارچوب طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد با روش تحلیل محتوا استقرایی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری مفاهیم

صفحه 7-20
حسین دهقانزاده؛ خدیجه علی‌آبادی؛ حجت دهقانزاده

2.

تأثیر روش یادگیری مشارکتی جیگ‌ساو بر نیازهای اساسی روان‌شناختی دانش‌آموزان

صفحه 21-30
فیروزه سپهریان آذر

3.

بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول

صفحه 31-44
مریم عمیدطاهر؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی‌زادگان

4.

تأثیر آموزش تاب‌آوری بر فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

صفحه 45-56
ابوالقاسم یعقوبی؛ مریم بختیاری

5.

نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش‌آموزان

صفحه 57-68
بهاره عزیزی‌نژاد

6.

تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی

صفحه 69-84
مریم محمودی؛ احمد برجعلی؛ حمید علیزاده؛ باقر غباری بناب؛ حامد اختیاری؛ سعید اکبری زردخانه

7.

تأثیر آموزش شناختی ارتقای امید بر خوش‌بینی و انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه پیام نور

صفحه 85-93
حسین زارع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب