1.

بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی

صفحه 1-24
محمّد رسول آهنگران؛ مهدی سعیدی

2.

نکاح موقت طویل‌المدت

صفحه 16-26
سیروس حیدری؛ پریا زرین

3.

تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه

صفحه 27-40
محمد حسن صادقی مقدم؛ میثم موسی پور؛ جلال سلطان احمدی

4.

نگاهی نو به دیدگاه امام خمینی در باره مالکیت معنوی

صفحه 41-48
طاهر علی محمدی؛ احمد اولیایی

5.

دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه

صفحه 49-58
خیرالله هرمزی

6.

مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا

صفحه 59-68
جعفر نوری یوشانلوئی؛ عرفان خسروانی

7.

تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی

صفحه 69-83
احد قلی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب