1.

اثرات برون‌سپاری بین‌المللی و سرمایه با فناوری بالا بر بهره‌‌وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب با فناوری بالای ایران

صفحه 17-36
سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ صلاح الدین منوچهری

2.

رشد اقتصادی در ایران: دیدگاه پساکینزین ها

صفحه 37-50
اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی

3.

اثرات تعدیل قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد ایران

صفحه 51-64
مصطفی اسکندری؛ علی نصیری اقدم؛ حمید محمدی؛ حمیدرضا میرزایی

4.

بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در چارچوب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

صفحه 65-84
محمد حسن فطرس؛ علی دلایی میلان

5.

تبیین اثر رشد اقتصادی و یک‌پارچه‌سازی بازار انرژی بر مصرف انرژی در ایران: رویکرد گشتاورهای ‌‌تعمیم‌یافته

صفحه 85-96
محمد حسین احسانفر

6.

بررسی تطبیقی اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی (رویکرد داده‌های تابلویی)

صفحه 97-112
میر ناصر میر باقری هیر؛ سیامک شکوهی فرد

7.

اثر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی

صفحه 113-132
اصغر ابوالحسنی؛ ایلناز ابراهیمی؛ محمدحسین پورکاظمی؛ ابراهیم بهرامی نیا

8.

تأثیر سرمایه انسانی نوآور بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی توسعه کشاورزی استان مرکزی)

صفحه 133-146
غلامرضا فتاحی بیات؛ احمد گودرزی؛ محمد رضا گودرزی

9.

گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و نقش آن در توسعه آینده صنعت نیروگاهی ایران

صفحه 147-161
عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ محسن بختیار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب