1.

ساز و کارهای تأثیر خوشه‌های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه‌ای ایران: رویکرد داده‌های تابلویی

صفحه 17-34
حمید عزیزمحمدلو

2.

تأثیر بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی بر سرانه هزینه‌های بهداشت عمومی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه ‌یافته: رویکرد پانل GMM

صفحه 35-48
ابوالفضل شاه آبادی؛ مرضیه صالحی

3.

تعیین سطح نابرابری منطقه‌ای استان‌های ایران: تحلیل شاخص ترکیبی چند بُعدی

صفحه 49-70
زهرا کریمی موغاری؛ جواد براتی

4.

تأثیر شاخص‌ پولی حسابگری و سخت‌کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با تأکید بر ایران

صفحه 71-80
امیرمنصور طهرانچیان؛ ساعده عزیزی ثالث؛ آرزو محمودی

5.

بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)

صفحه 81-96
حسن دلیری

6.

تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب

صفحه 97-112
یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ المیرا شریفی

7.

نقش قاعده‌مندی سیاست پولی بر رشد اقتصادی (ارزیابی قاعده مک کالم در ایران)

صفحه 113-124
سید ضیاالدین کیا حسینی؛ مونا هاشمی؛ امین حاتمی؛ رافیک نظریان

8.

تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی

صفحه 125-144
محمد علی احسانی؛ هادی کشاورز؛ مسعود کشاورز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب