1.

تأثیر پارامترهای ساختاری بر مشخصه‌های مدی تارهای بلور فوتونی در ناحیه مخابراتی

صفحه 9-16
حسن پاکارزاده؛ رضوان درخشان

2.

شبیه‌سازی میکرو سنسور اندازه‌گیری با استفاده از بلور فوتونی

صفحه 17-22
زهره درانی

3.

امواج سالیتاری آکوستیک - غباری در پلاسمای غباری با بار غبار متغیر

صفحه 23-32
قاسم فروزانی؛ ملوس محمدی

4.

ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مقاومت الکتریکی نانوسیم‌های اکسید روی

صفحه 33-38
مهدی سودمند

5.

شبیه‌سازی عددی وابستگی پارامترهای خروجی تک حباب سونولومینسانسی ساکن به فشار محیطی

صفحه 39-44
مرتضی پیش‌بینی

6.

بررسی قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی‌های آلومینیم نیترید،گالیم نیترید و آلومینیم گالیم نیترید و تأثیر میزان غلظت آلومینیم بر گاف نواری و قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی آلومینیم گالیم نیترید

صفحه 45-54
سید علی هاشمی‌زاده عقدا؛ طاهر شعبانی؛ احمد یزدانی

7.

سالیتون‌های مغناطیسی برای هامیلتونین‎‌های غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد در برانگیختگی‌های چهارقطبی خطی

صفحه 55-59
یوسف یوسفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب