1.

تحلیل وضعیت انتصاب و عملکرد دانش آموختگان تربیت بدنی در پست‌های مدیریتی ورزش کشور در دولت‌های نهم و دهم

صفحه 11-20
ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ معصوم کارکن

2.

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

صفحه 21-28
جواد کریمی؛ همایون عباسی

3.

شناسایی عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی

صفحه 29-39
لقمان کشاورز

4.

ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند شهر کرج

صفحه 41-51
هنگامه بلورساز مشهدی

5.

تحلیل عوامل فردی و سازمانی موثر در دادخواهی های ورزشی

صفحه 53-67
عباس نظریان مادوانی؛ آمنه رجب حسنی

6.

تاثیر سایش اجتماعی بر عملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش میانجی گری درگیری شغلی

صفحه 69-76
شهرام نظری؛ معصومه بخیت؛ کامران عیدی پور

7.

ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت‌بدنی استان گلستان: نقش میانجی رضایت شغلی

صفحه 77-88
کیوان ملانوروزی؛ حسین اربابی؛ زهرا رضایی

8.

بررسی ارتباط بین مولفه های روانشناختی سرمایه ‌انسانی و چابکی سازمانی اداره‌کل ورزش وجوانان خراسان شمالی

صفحه 89-99
عباس فخرانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محسن عباسی

9.

ارتباط جوّ سازمانی و مشارکت معلمان تربیت بدنی شهرستان اراک در تصمیم گیری های مدرسه

صفحه 101-112
اسفندیار خسروی زاده؛ فرشته سمیعی

10.

طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد، نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 113-123
مریم فریدفتحی؛ محبوبه روزبهانی؛ فرناز فرهمند؛ بهارک کاظم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب