1.

بررسی روابط ساختاری دشواری ادراک شده، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه)

صفحه 9-22
مرضیه نصیری؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی‌زادگان

2.

مدلی برای تبیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و بی‌صداقتی تحصیلی با میانجی‌گری باورهای خودکارآمدی تحصیلی و حرمت خودتحصیلی در دانشجویان

صفحه 23-34
سحر بارانیان؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ عسکر آتش‌افروز

3.

بررسی ارتباط بین یادگیری خودراهبر و میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی مهرالبرز

صفحه 35-50
خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب‌السادات مصطفوی

4.

عوامل مؤثر بر توسعه جذابیت کتاب‌های الکترونیکی (مورد مطالعه دبیران مدارس دوره اول متوسطه شهر اصفهان)

صفحه 51-62
سیمین نقش؛ نازیلا خطیب زنجانی

5.

واکاوی کیفیت سنجش کلاسی معلمان؛ مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته

صفحه 63-84
شهناز علیزاده؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم‌زاده

6.

ویژگی‌های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی

صفحه 85-98
خدیجه نورانی‌‌؛ بهمن زندی؛ محمد رضا سرمدی؛ فرهاد سراجی

7.

بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی رشته روان‌شناسی در دانشگاه‌های باز جهان

صفحه 99-116
زهرا کرمی باغطیفونی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب