1.

ارزیابی طیف تاب‌آوری کالبدی شهرها در برابر زلزله با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی (نمونة موردی شهر ایلام)

صفحه 9-20
سعید ملکی؛ سعید امانپور؛ مسعود صفاییپور؛ سیدنادر پورموسوی؛ الیاس مودت

2.

نقش تولید محصولات باغی در پیوند روستا ـ شهری وتوسعه کالبدی (نمونه موردی: دهستان سولقان، شهرستان تهران)

صفحه 21-38
قدیر فیروزنیا؛ نسرین آذرباد؛ فاطمه هاشمی ارکوینی

3.

رابطه شخصیت کالبدی– اجتماعی شهر و شخصیت گردشگر با انتخاب مقصد

صفحه 39-54
محمود ضیایی؛ نیلوفر مهدیخانی

4.

الگوی توسعه کالبدی یکپارچه شهر و پیرامون با استفاده از ظرفیت‌های گردشگری مناطق پیراشهری

صفحه 55-70
اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ عذرا عمادالدین

5.

تبیین پایداری ساختار کالبدی- فضایی مسکن روستایی استان زنجان

صفحه 71-90
ولی الله ربیعی فر

6.

پایداری مسکن روستایی بر مبنای تحلیل اطلاعات متقابل نمونه موردی: دهستان پشته زیلایی شهرستان چرام

صفحه 91-108
بهروز محمدی یگانه؛ سروش سنایی مقدم؛ مهدی چراغی

7.

کاربرد مدل های کمی درتحلیل تحولات توسعه کالبد شهری (نمونه موردی : شهر ساری)

صفحه 109-119
رضا لحمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب