1.

بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های الگوی سیبرنتیک در مدیریت دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در بازة زمانی 1396-1395

صفحه 11-19
محمدعلی زمانی؛ عبدالحسین فرج پهلو

2.

استفاده از روش بازخورد 360 درجه برای ارزیابی عملکرد کتابداران دانشگاهی

صفحه 21-32
اورانوس تاج‌الدینی؛ سپیده ایرانمنش؛ علی سادات موسوی

3.

بررسی تأثیر راهبردهای کدگذاری و شخصی‌سازی دانش بر نوآوری و عملکرد ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

صفحه 33-50
منصور سعودی؛ فریبا نظری؛ قنبر امیرنژاد

4.

تحلیل محتوایی و ساختاری وب‌سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور و مقایسه با کتابخانه-های دانشگاه‌های جامع ایران

صفحه 51-68
علی بیرانوند؛ علی اکبر خاصه

5.

سنجش ارتباط بین هوش هیجانی و میزان خلاقیت براساس ویژگی‌های شخصیتی (دانشجویان کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران)

صفحه 69-78
رویا ارجمند کرمانی؛ نسرین باقری

6.

بررسی ارتباط سیستم فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب

صفحه 79-96
رضا جاویدنیا؛ رحیم دباغ؛ میرتوحید کمالی

7.

بررسی خدمات ویژه در کتابخانه‌های عمومی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

صفحه 97-106
زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ کلثوم بهنیایی

8.

ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشگاه پیام نور واحد قم براساس مدل SWOT

صفحه 107-126
سعید غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب