1.

الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 11-26
میرعلی سیدنقوی؛ رضا واعظی؛ وجه اله قربانی زاده؛ محمد افکانه

2.

تبیین و مقایسة ویژگی‌های مسائل پیچیده از دیدگاه مدیران و متخصصان

صفحه 27-44
فاطمه حقیقت؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد ابویی اردکان

3.

شناسایی خطوط راهنما در مدیریت مگاپروژه های صنعت نفت، با استفاده از ارزیابی عوامل موفقیت

صفحه 45-58
محمدعلی هاتفی؛ محمدمهدی وهابی

4.

شناسایی مؤلفه های مؤثر بر کارکرد سیاسی تفکر استراتژیک (استراتژی مشروعیت) با استفاده از تکنیک دیمتل

صفحه 59-78
علی اصغر شیره پز آرانی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد محمودی میمند؛ محمدتقی امینی

5.

چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی در ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی‌بر روش شناسی ترکیبی

صفحه 79-94
حسن دانایی فرد؛ زینب شکری؛ منصور خیرگو؛ علی اصغر فانی

6.

طراحی نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور با رویکرد جانشین‌پروری

صفحه 95-108
عبداله کریمی؛ هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ علی شائمی برزکی

7.

بررسی جایگاه تفویض اختیار در نظام مدیریت سازمانی و آثار حقوقی آن (با تطبیق در مدیریت‌های استانی دانشگاه پیام نور)

صفحه 109-116
محمد مسعود نیا

8.

بررسی تاثیر رفتارهای قلدری سازمانی بر نگرش‌ شغلی و سازمانی

صفحه 117-136
نور محمد یعقوبی؛ محمد کوهی خور؛ امین رضا کمالیان؛ مهدی تاج‌پور

9.

بررسی رابطه بین تفکراستراتژیک مدیران با سکون‌زدگی شغلی کارکنان در اداره‌کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 137-148
علی اکبر جوکار؛ محمدتقی امینی؛ صادق صادقی

10.

تحلیل رابطة رهبری اخلاقی و عملکرد حسابرسان مستقل با نقش تعدیل کنندة اخلاق حرفه ای

صفحه 149-158
آرش درخشانمهر؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ جمال بحری ثالث


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب