1.

تحلیل توزیع خدمات شهری در محلات مسکونی با رویکرد عدالت اجتماعی، مطالعه موردی: شهر دهگلان - کردستان

صفحه 13-26
عیسی ابراهیم زاده؛ جمیل قادرمزی؛ دیمن کاشفی دوست

2.

ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهری، مورد مطالعه: منطقه دو شهر اردبیل

صفحه 27-40
چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ سعدی محمدی

3.

آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از GIS، مطالعه موردی: منطقه3 اهواز

صفحه 41-56
علیرضا پرویزیان؛ سعید امان پور؛ هاجر احمدی؛ نازنین حاجی پور

4.

نقش تامین امنیت و شناسایی کانون‌های ناامن گردشگری در افزایش شمار گردشگران به استان همدان در سال 1395

صفحه 55-68
سید مهدی پورباقر کردی؛ سپیده رضایی

5.

فرا روش پژوهش‌های مرتبط با عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایرن در بـازه‌ی زمـانی ۱۳۸۳-۱۳۹۴

صفحه 69-86
نینا الوندی پور؛ هاشم داداش پور

6.

تحلیل اثرات مداخلات کالبدی بازسازی شهری بر پایداری اجتماعی، نمونه مورد مطالعه: طرح بازسازی پروژه تجاری اقامتی مجد شهر مشهد

صفحه 87-104
مصطفی امیرفخریان؛ حسین مبینی

7.

تحلیل عملکرد مبلمان شهری در فضاهای شهری ، مطالعه موردی: شهرگرگان

صفحه 105-116
اکبر شربتی؛ ایوب بدرق نژاد؛ رضا سارلی

8.

سنجش مطلوبیت طراحی فضاهای شهری برای معلولان جسمی با رویکرد پایداری شهری، مطالعه موردی: پیاده راه‌های ارومیه

صفحه 117-133
علیرضا سلیمانی؛ رباب حسین زاده؛ اسماعیل حسین زاده؛ نرمین آقایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب