1.

اندازه‌‌گیری تغییرات دمایی پلی‌متیل متاآکریلات با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال

صفحه 9-14
امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی؛ مهدی جانبازی روربالی

2.

ساخت رابط کاربری گرافیکی در محیط متلب برای پردازش تصاویر دریافتی از تداخل سنج نوری

صفحه 15-22
محمدرضا رشیدیان وزیری

3.

مقایسه بهره انرژی در همجوشی لیزری و مغناطیسی

صفحه 23-30
نسرین حسینی مطلق؛ محمدعلی زارعی

4.

دینامیک انتشار پالس در فیبر بلور نوری با هسته تو خالی پر شده با گاز

صفحه 31-36
پارسا زمانی

5.

بررسی امواج سطحی قطبیده TM در بلور فوتونی متاماده با لایه کلاهک غیرخطی تک محوری خود-واکانونی کننده

صفحه 37-44
زهرا عینی؛ کریم میلانچیان

6.

اثر اختلاف چگالی و انرژی های دوپرتو بر روی قله های آهنگ رشد در یک لیزر الکترون آزاد دوجریانی

صفحه 45-52
نادر مهدی زاده

7.

رفتار فلاکسون های اتصالات جوزفسون در یک محیط ناهمگن

صفحه 53-60
سارا خسروانی

8.

امواج اسپینی آهن‌ربای تک ملکولی Fe8با درنظرگرفتن برانگیختگی‌های دوقطبی و چهارقطبی

صفحه 61-67
یوسف یوسفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب