1.

بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه با استفاده از رویکرد EFQM

صفحه 11-26
رضا جاویدنیا؛ میرتوحید کمالی

2.

جایگاه سامانه اطلاعات مدیریت در کتابخانه ها

صفحه 39-48
سلما کشاورزیان؛ امیررضا اصنافی

3.

بررسی نقش کیفیت خدمات پشتیبانی فراگیران آموزش الکترونیکی در پیش‌بینی مؤلفه‌ی راهبردهای مدیریت منابع یادگیری آنان

صفحه 27-38
مهدی معینی کیا؛ ابراهیم آریانی

4.

سنجش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شیراز با مدل آیزنبرگ و برکویتز

صفحه 49-62
سعیده ابراهیمی؛ فاطمه ستاره

5.

بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات الکترونیکی شخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 63-74
هومن سلیمانی؛ غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد

6.

تبیین سبک رهبری و مدیریت پژوهش در دانشگاه پیام نور مطالعه موردی: استان تهران

صفحه 75-90
یگانه موسوی جهرمی؛ جواد نوبخت؛ نرگس خاکی

7.

بررسی تأثیر فعالیت های ترویج کتابخوانی اعضا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در افزایش میزان انگیزه مطالعه

صفحه 91-98
حمید قاضی زاده؛ روشنک ایلانلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب