1.

تحلیلی بر عوامل مؤثر در ارتقای سکونتگاه‏های غیررسمی بر مبنای مؤلفه ‏های مسکن حداقل (بررسی تطبیقی کلان‏ شهرهای اهواز و تبریز)

صفحه 11-25
سعید ملکی؛ سعید امانپور؛ شاهرخ زادولی خواجه

2.

ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق شهری با استفاده از تکنیک ISM ,FAHP ,WASPAS در شهر قم

صفحه 26-46
جلال رضایی ‏نور؛ احمد حاتمی؛ علی طالش کاظمی

3.

تبیین تحولات ساختاری - کارکردی سکونت و مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش بن‏ رود و جلگه شهرستان اصفهان)

صفحه 47-64
محمد قاسمی سیانی؛ حسن افراخته؛ وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور

4.

برآورد میزان اشتغال شهری در سناریوهای توسعه کاربری اراضی با مدل رگرسیون (مورد مطالعه: محلات کیان‏پارس و کیان‏آباد شهر اهواز)

صفحه 65-79
سیدجعفر حجازی

5.

ارزیابی الگوی فضایی و ارائه الگوی بهینه به‏ منظور مکان‏یابی مراکز ورزشی (نمونه موردی کلان‏شهر تهران)

صفحه 80-92
آسیه نمازی؛ سیداحمد حسینی؛ وحید غلامی

6.

تحقق‌پذیری شاخص‏های حکمروایی خوب در نواحی روستایی شهرستان لنجان

صفحه 93-109
اصغر نوروزی؛ الهه ابراهیمی

7.

پهنه ‏بندی آسیب‏ پذیری شهری ناشی از زلزله با استفاده از مدل Fuzzy-AHP (مطالعه موردی شهر تبریز)

صفحه 110-124
محمدرضا کرمی؛ سهراب امیریان

8.

واکاوی و تحلیل موانع مقاوم‏سازی مساکن فرسوده شهری در برابر مخاطرات (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

صفحه 125-137
علیرضا سلیمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب