1.

اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌یار بر بهبود کارکرد اجرایی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی

صفحه 9-22
سیما عیوضی؛ کامران یزدانبخش؛ آسیه مرادی

2.

اثربخشی تمرینات دست برتری بر زبان بیانی و دریافتی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

صفحه 23-36
شیما محمدی؛ فرنگیس دمهری؛ محسن سعیدمنش

3.

بررسی اثربخشی درمان عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

صفحه 37-58
سید حسن صادقزاده؛ زهرا کرمی؛ مریم بابایی فرد؛ حمیدرضا وفائی

4.

اثربخشی قابلیت محیط (فراهم‌سازها) روی مهارت‌های فراشناختی کودکان دارای اختلالات ذهنی

صفحه 59-72
مرتضی همایون نیا؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ شهناز شهربانیان؛ علیرضا همایونی

5.

اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی رفتاری و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه

صفحه 73-90
اعظم فتاحی اندبیل؛ هائیده صابری؛ اصغر کاظمی کواکی

6.

تاثیر تمرینات جسمانی پیشرونده و توانبخشی شناختی بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی و رشد اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی

صفحه 91-110
مریم رحیمیان مشهدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مرضیه ابطحی

7.

تأثیر بازی‌های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش‌آموزان مضطرب

صفحه 111-128
علی مصطفائی؛ محمد اورکی؛ انور نیک نام

8.

اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی بر عملکرد نورون های آینه‌ای و حافظه کاری کودکان بیش فعال 4-7 ساله

صفحه 129-144
زهرا خلوصی؛ حسن عشایری؛ سیما قدرتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب