1.

ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه استان لرستان

صفحه 9-20
سهراب مرادی زاده؛ ذبیح اله پیرانی؛ علیرضا فقیهی

2.

تاثیر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش میانجی کیفیت خواب، اهمال‌کاری تحصیلی و استرس تحصیلی

صفحه 21-32
ژاله احمدی؛ علی زینالی

3.

تأثیر یک مداخله مبتنی بر نظریه چشم‌انداز آینده بر انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و چشم‌انداز زمان

صفحه 33-48
سلیم حقیقی؛ غلامحسین مکتبی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی

4.

نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان در رابطة تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت

صفحه 49-64
علی خدایی؛ حسین زارع

5.

مؤلفه‌های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری کلاس درس در مدارس متوسطه

صفحه 65-80
مجید علیجان نوده پشنگی؛ محمدرضا بهرنگی؛ بیژن عبداللهی؛ حسن رضا زین آبادی

6.

بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم

صفحه 81-94
علی قاسمی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده

7.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی تربیت اجتماعی در دورۀ متوسطۀ اول با تاکید بر اسناد بالادستی

صفحه 95-117
فتانه یزدانی؛ عفت عباسی؛ محمد حسنی؛ مجید علی عسگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب