1.

بازرگانی بین المللی با روشاعتبارات اسنادی سنتی و الکترونیکی

صفحه 11-22
مجتبی انصاریان

2.

بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م

صفحه 23-32
علی پریمی؛ مرتضی براتی

3.

از «استرداد» تا «فسخ»: مطالعه تطبیقی سیر تاریخی شناسائی حق فسخ و مبنای آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا

صفحه 33-46
محمد حسن صادقی مقدم؛ جواد شیخ

4.

بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان

صفحه 47-64
ریحانه کوشش کار؛ وحید قاسمی عهد

5.

واکاوی آیات و روایات ادله اثباتی شهادت زن

صفحه 65-78
مصطفی ملکی؛ نفیسه حاتم پوری

6.

بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 79-88
امین جوادی؛ داود نصیران؛ محمد مهدی الشریف

7.

بررسی تطبیقی کارکرد بارنامه به عنوان سند مالکیت

صفحه 89-100
مجید رضا عرب احمدی؛ مصطفی السان؛ ابراهیم نوشادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب