1.

ارائه مدل پذیرش مدیریت‌دانش‌ درسازمان‌های ایرانی

صفحه 11-24
داود رفیعی؛ پیمان اخوان؛ علیرضا جهانی

2.

نیازسنجی آموزشی کارکنان اداری مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

صفحه 25-34
حسن درویش؛ نرگس خاکی

3.

بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی، اخلاق حرفه ای و مدیریت تعارض کتابداران کتابخانه های عمومی استان تهران

صفحه 35-46
محمد خالدیان؛ احسان اسمعیل پور

4.

طراحی مدل عوامل موثر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیــــک در دانشگاه پیام نور غرب کشور به روش آمیخته (کیفی-کمی)

صفحه 47-62
پیمان اکبری

5.

ترسیم دو دهه پژوهش جهانی در حوزۀ کارآفرینی: تحلیل علم سنجی

صفحه 63-78
علی اکبر خاصه؛ روزبه حبیبی

6.

مطالعه رابطه مهارتهای تفکر انتقادی با عادات مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

صفحه 79-90
ثریا ضیایی؛ جمیله شه بخش؛ مجید مصطفایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب