1.

طراحی مدل ساختاری انگیزه بینندگان برنامه‌های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال

صفحه 15-26
معصومه بابایی مبارکه؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ علی زارعی

2.

درخت توانش برنامة تلویزیونی «نود» در رسانه‌های اجتماعی

صفحه 27-42
حامد طالبیان؛ محمدمهدی مولایی

3.

بررسی نقش رسانه بر نگرش زنان ایرانی نسبت به شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک و جهانی

صفحه 43-50
حسین عیدی؛ امین رضا بخشی چناری؛ معصومه فدایی ده‌چشمه

4.

بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی با تبلیغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برند (مورد مطالعه: مشتریان لباس ورزشی)

صفحه 51-64
فریبرز رحیم نیا؛ فرشاد قادری؛ قاسم اسلامی

5.

تعیین مدل معادله ساختاری ارتباط بازاریابی رابطه‌مند با رفتار خرید و وفاداری مشتریان استخرها: مطالعه موردی شهر بیرجند

صفحه 65-76
حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ نجمه قرایی ترشیزی

6.

بررسی و رتبه‌بندی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز

صفحه 77-84
رضا شهبازی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری

7.

بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش

صفحه 85-96
سیدامین دهقان؛ مسعود ایمانزاده؛ مجید نامور؛ محمد پورپناهی

8.

نقش رسانه‌های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی

صفحه 97-109
سیدجلیل میریوسفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب