1.

منحنی یادگیری و سطوح فناوری در بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران

صفحه 7-22
محمد علی فیض پور؛ مرجان حبیبی

2.

تبیین و ارزیابی شاخص‌های اولویت‌گذاری پروژه‌های صنعتی به منظور برنامه‌ریزی بهینه در اقتصاد

صفحه 23-44
علی رجب زاده؛ احمد رضا قاسمی؛ عادل آذر؛ روح ا لله حسینی

3.

بررسی اثرات درجة انحصار بازار بر سودآوری سیستم بانکداری ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفة توزیعی

صفحه 45-56
رضا یوسفی حاجی اباد

4.

محتوی فناوری، پیچیدگی و شدت عوامل تولید آشکار شده در صادرات ایران

صفحه 57-70
ناصر الهی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ حسن ثاقب

5.

بررسی عوامل موثر بر نابرابری دستمزد بخش صنعت در ایران

صفحه 71-86
یونس گلی؛ سهراب دل انگیزان

6.

بررسی نقش رقابت و راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل اهرم مالی در بازار سرمایه

صفحه 87-106
فاطمه ژولانزاد؛ وحید بخردی نسب؛ مهدی عرب صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب