1.

اثرپذیری مارتین لوتر از ریکالدو در رویکرد انتقادی به قرآن کریم

صفحه 11-24
سید رضا مؤدب؛ علی اکبر مومنی

2.

اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش‌ها و پیشنهادها

صفحه 25-44
احد فرامرز قراملکی؛ سید هدایت جلیلی؛ هاجرخاتون قدمی جویباری

3.

بررسی ادله نظریه اختصاص خطاب‌‌های قرآن به معصومان

صفحه 45-62
فاطمه صالحی؛ جعفر نکونام؛ محمد هادی امین ناجی

4.

بررسی مبانی رویکرد غزالی به زبان عرفانی وحی

صفحه 63-82
محمد توکلی پور

5.

بررسی مبانی و ادله دام‌گستری در متون دینی

صفحه 83-108
ابوالقاسم ارمی؛ سید حسن وحدتی شبیری

6.

بررسی و تحلیل گزارش‌ها و نقدهای شیخ بهایی در تفسیر عروة الوثقی پیرامون وحدت سوره‌ها و جزئیت بسمله

صفحه 109-122
محمد علی تجری؛ محمد تقدمی صابری

7.

تحلیل ساختاری عنصر جهاد و پیکار با نفس در سوره یوسف با تأکید بر ساختار آوایی

صفحه 123-138
منیر زیبائی؛ سید حسین سیدی

8.

تحلیل دلالی آیه «ذَلِکَ أدنَى أن یُعرَفنَ» درباره حجاب

صفحه 139-154
محمد سبحانی نیا

9.

تفسیر قرآن و لزوم احراز مراد جدی

صفحه 155-172
محمدحسن احمدی

10.

درآمدی بر چالش‌ها و رهیافت‌های ترجمه «کاد» منفی در قرآن کریم

صفحه 173-188
علی اسودی؛ فاطمه خلجی؛ خدیجه احمدی بیغش

11.

نقد روایی دیدگاه منظومه شمسی درباره مفهوم «السماوات السبع»

صفحه 189-202
نهله غروی نائینی؛ محمد اکبری

12.

واکاوی رابطه‌مندی فرازهای آیه سوم سوره مائده

صفحه 203-216
سیدمحمدرضا حسینی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب