1.

تأثیر غیرخطی عوامل مؤثر بر تولید بنگاه‌های صنعتی ایران: الگوی آستانه‌ای

صفحه 13-24
فرهاد رهبر؛ محسن بهزادی صوفیانی؛ پوریا اصفهانی

2.

تحلیل رشد بهره‌وری صنایع کارخانه‌ای ایران با تأکید بر اثرات شومپیتری و رهایی از رقابت

صفحه 25-36
سیاوش جانی

3.

کاربرد الگوریتم دایکسترا در مسیریابـی مصرف‌کنندگان و روش حـداقل مربعات فاصله در مکان‌یابی بنگاه‌ها

صفحه 37-48
کیومرث شهبازی؛ صلاح سلیمیان

4.

آزمون اثرات تحقیق و توسعه بر رشد بهره‌وریِ نیروی کار در صنایع کوچک ایران

صفحه 49-62
ایمان چراتیان؛ صالح گل تبار

5.

نقش بهره‌وری کل عوامل تولید در هزینه ‏های تعدیل بازار کار صنعتی

صفحه 63-76
سامان قادری؛ شنو دبیری

6.

ارزیابی اثرپذیری اشتغال از رقابت وارداتی (مطالعة صنایع کارخانه‌ای ایران)

صفحه 77-86
علی فلاحتی؛ محمد حسن فطرس؛ الهام رضائی؛ عبدالرضا کرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب