1.

موانع تحقق نگرش برنامه‌ریزی فضایی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

صفحه 11-20
فریده نجفی؛ فرهاد عزیزپور

2.

پیش بینی تغییر کاربری اراضی شهری تبریز، با استفاده از مدلSLEUTH

صفحه 21-33
حسن دارابی؛ لیدا سیدی فر؛ محمد جواد امیری؛ عبدالرضا کرباسی؛ حسین آقامحمدی

3.

شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود)

صفحه 35-59
طاهره صادقلو؛ زهرا بهروز؛ حمدالله سجاسی قیداری

4.

کاربرد مدل پانل پویا در ارزیابی اثرات اعتبارات عمرانی در پایداری جمعیت نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)

صفحه 61-72
نرگس مرادخانی؛ امیر جباری؛ شهلا حسنی

5.

تعیین عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندان در بهره‌گیری از سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از الگوی توبیت (مطالعه موردی: شهر مشهد)

صفحه 73-84
رستم صابری فر

6.

تحلیل کالبدی اثر تصویر مقصد گردشگری بر ارزش و کیفیت خدمات ادراک شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تجربه گردشگران شهری (مطالعه موردی: منطقه گردشگری دارآباد)

صفحه 85-100
صدیقه کیانی سلمی

7.

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویرماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان شوش)

صفحه 101-114
اکرم فروغی فر؛ سولماز دشتی

8.

تحلیل عوامل مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی در ساختار کالبدی محلات حاشیه‌نشین شهر یزد

صفحه 115-128
اکبر ذوالفقاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب