1.

مقایسه تداعی‌های آشکار و ناآشکار بنیان‌های اخلاقی در دانش‌آموزان دارای رفتار قلدری: کاربرد آزمون تداعی ناآشکار (IAT)

صفحه 9-20
سهیلا سادات رسول؛ سوسن علیزاده فرد

2.

فراتحلیل کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی

صفحه 21-34
نسیم سعید؛ محمد احمدی ده قطب الدینی

3.

تحلیل پدیدارشناختی عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط آموزش الکترونیکی

صفحه 35-46
جواد پورکریمی؛ زهره علیمردانی

4.

تبیین الگوی علی سبک های یادگیری مرجح دانشجویان، یادگیری غیررسمی دیجیتال و عملکرد تحصیلی آنان

صفحه 47-58
الهام حیدری؛ رحمت اله مرزوقی؛ زهرا رفعت جو

5.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس: رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی

صفحه 59-70
معصومه عزیزی

6.

تدوین مدل علّی رضایت از مدرسه بر اساس ادراک محیط کلاس و ادراک حمایت معلم با نقش واسطه‌ای پایستگی تحصیلی و درگیری تحصیلی

صفحه 71-84
حوریه یایرام نژاد؛ یحیی یاراحمدی؛ حمزه احمدیان؛ مریم اکبری

7.

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور ـ نسخة نوجوان: ساختار عاملی، روایی و پایایی

صفحه 85-99
علی خدایی؛ سید میثم سید احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب