1.

ارائه چارچوب مفهومی رقابت‌پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران

صفحه 11-24
ذبیح اله نقی لو؛ مهرعلی همتی نژاد؛ مهدی نادری نسب

2.

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران

صفحه 25-48
حوریه دهقانپوری؛ سید محمد کاشف؛ محمدرسول خدادادی

3.

شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه 49-63
مولود فتحی؛ سید طاهره موسوی راد

4.

ارائه مدل تشریحی ساختاری (ISM) از مدیریت مصرف انرژی در مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران

صفحه 65-72
مژگان مهدی زاده؛ عباس نظریان مادوانی؛ معصومه شهبازی

5.

مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی ورزشی در ایران و کشورهای منتخب

صفحه 75-96
ابوالفضل فراهانی؛ مصطفی محمدی رئوف؛ رضا شجیع؛ علی ملکی

6.

آزمون مدل بازاریابی هیجانی در مصرف کنندگان ورزش همگانی

صفحه 97-106
شهرام نظری؛ بهزاد دیوکان؛ فرشاد تجاری

7.

نقش آفرینی فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم (مطالعه موردی: دانشکده های علوم ورزشی)

صفحه 107-118
امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی

8.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (رویکرد کیفی)

صفحه 119-134
مقصود نجفی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی؛ محسن باقریان فرح آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب