1.

چالش ها و فرصت های کووید- 19 پیش روی مدیریت ورزش ایران

صفحه 11-22
محمود گودرزی؛ سید اسفندیار موسوی

2.

شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

صفحه 23-40
مهدی غفوری یزدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد جواد شریف زاده

3.

بررسی و مقایسه تنوع رشته‌های علوم ورزشی در دانشگاه‌های ایران و جهان: به سوی کاربردی سازی علوم ورزشی

صفحه 41-52
زینب مندعلی زاده

4.

طراحی مدل بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 53-70
مائده شفیع زاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادی

5.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (ANP)

صفحه 71-90
زهراسادات میرزازاده؛ محمد کشتی دار؛ عادل رحمان پور

6.

طراحی و تببین الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

صفحه 91-106
مهدی گودرزی؛ سید حسن حسینی شکرابی

7.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی

صفحه 107-116
سید احمد هاشمی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

8.

امکان‌سنجی پیاده‌سازی WebGIS بر مبنای Web2.0 با هدف توسعه نظام ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ورزشی

صفحه 117-130
زینب آنت؛ محمدحسین رضوی

9.

تأثیر مجازی‌سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با میانجی هم‌افزایی سرمایه انسانی و خرد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران

صفحه 131-146
داود نوری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی

10.

تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‌بنیاد)

صفحه 147-160
رویا علیزاده؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی‌دار

11.

تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

صفحه 163-169
لقمان کشاورز؛ سعید مهریشندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب