1.

طراحی مدل سکته سازمانی در سازمان‌های دولتی

صفحه 11-28
اسفندیار فرج‌وند؛ مهران مصری

2.

شناسایی و تحلیل اهمیت توانمندسازهای بازی‌وار با کاربست رویکرد سوارا فازی

صفحه 29-44
احمد قربان‌پور؛ ابراهیم رجب‌پور؛ عزیزه حسینی اقبال

3.

طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در جهت ارتقا اثربخشی سازمان های دولتی ( مطالعه موردی: استانداری کرمان )

صفحه 45-60
علی بابایی راینی؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ ناصر میرسپاسی

4.

ارائه الگوی مفهومی غوغاسالاری (موبینگ) سازمانی در پژوهشی آمیخته

صفحه 61-78
امینه معالی تفتی؛ حمید عرفانیان خانزاده؛ محمد رأفتی

5.

طراحی وتبیین مدل برندینگ گردشگری با رویکرد فرهنگی

صفحه 79-96
متینه مقدم؛ میرزا حسن حسینی؛ موسی خادمی؛ علی اکبر جوکار

6.

نوع‌شناسی رفتار سازمانی کارکنان ناخشنود سازمان‌های فرهنگی بر پایه ابعاد باورمندی (سطحی/ عمیق) و رفتار (فعالانه/منفعلانه)

صفحه 97-112
امیر کیوان آرا؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ علی رشیدپور

7.

ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانکی و شناسایی عوامل مؤثر بر ترجیح ارباب‌رجوع

صفحه 113-126
صدف خان‌بلوکی؛ علی اصغر عیوضی حشمت؛ رسول ثانوی‌فرد؛ علیرضا آقایوسفی

8.

مدل‌سازی پویای توسعه منطقه پذیرش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 127-140
وحید حاجی‌لو؛ امین رستم‌زاده؛ زهرا مقیمی

9.

الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی کارکنان راکد

صفحه 141-160
محبوبه رشیدی؛ میرعلی سیدنقوی؛ بهروز رضایی‌منش؛ رضا واعظی

10.

طراحی آزمایشگاه خط‌مشی و آرایش بخردانه صحنه تصمیم برای اجتناب از داستان آزمون و خطا در عرصه حکمرانی قوه مجریه

صفحه 161-170
علی اصغر پورعزت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب