1.

ارزیابی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران

صفحه 11-26
محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ حسین ابراهیمی

2.

اندازه‌گیری مارک‌آپ و قدرت بازاری در بخش صنعت ایران: رویکرد مرز تصادفی

صفحه 27-46
سیده وجیهه میکائیلی؛ سمانه نورانی آزاد؛ محمد حسین کریم

3.

ارزیابی تأثیر عوامل قیمتی، درآمدی و کارایی بر شدت انرژی در صنعت برق ایران: کاربرد مدل SVAR در نیروگاه‌های حرارتی

صفحه 47-60
محمد صیادی؛ سیاب ممی پور؛ مریم چراغی

4.

ارزیابی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه صنعتی کشورهای درحال توسعه

صفحه 61-74
جواد رضائی؛ فتح اله تاری؛ تیمور محمدی؛ سمیه شاه حسینی

5.

بررسی رابطه علیت بین کارایی بازار کالا و کامیابی اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی دارای شاخص عملکرد رقابت صنعتی ضعیف)

صفحه 75-88
نغمه هنرور؛ همایون رنجبر؛ سارا قبادی

6.

ارتباط ساختار بازار و شدت تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران

صفحه 89-100
محمد نبی شهیکی تاش؛ طلیعه ایزدپناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب