1.

شناسنامه علمی شماره 2

صفحه 1-2

2.

روابط برون سوره‌ای از دیدگاه علّامه طباطبایی«ره»

صفحه 7-23
عبدالهادی فقهی زاده؛ محمدجواد آزادی

3.

از کرامت جاهلی تا کرامت قرآنی؛نشانه‌شناسی فرآیندهای گفتمانی «کرامت» در قرآن با تکیه بر الگوی تنشی

صفحه 24-42
سید حسن سادات مصطفوی؛ حمیدرضا شعیری؛ هادی رهنما

4.

روش مواجهه علامه فضل‌الله با روایات تفسیری در «من وحی القرآن»

صفحه 43-67
کرم سیاوشی

5.

بررسی تأثیر پیش‌فرض‌های مذهبی بر ترجمه قرآن کریم

صفحه 68-75
سهراب مروتی؛ مینا یعقوبی

6.

تحول درک‌های مفسران از مفهوم خلقت بهینه انسان

صفحه 76-85
حامد خانی؛ بـَـگـُم عَقَبِه

7.

سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی

صفحه 86-100
سهیلا پیروزفر؛ فهیمه جمالی راد

8.

مبانی و روش تفسیری ابن‌سینا

صفحه 101-114
ناصر محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب