1.

مقایسه سبک تسلط ربع های مغزی و سبک های پردازش اطلاعات در دانش آموزان تیزهوش و عادی

صفحه 21-28
منیره پیرمحمدی؛ سعید رضایی

2.

ثأثیر تمرین عصبی- روانی دلاکاتو بر تبحرحرکتی دانش‌آموزان فلج مغزی اسپاستیک

صفحه 29-36
فاطمه جوکار؛ غلامحسین ناظم زادگان؛ مجید چهارده چریک

3.

کارکردهای نوروپسیکولوژیک بیماران بهبودیافته از کووید-19 ، مقایسه با جمعیت سالم

صفحه 37-49
علیرضا لطفی؛ علی رضا رجائی؛ ،مهدی نیری

4.

تاثیر بازی های توجهی در تحکیم حافظه حرکتی و کنترل مهاری کودکان با اختلال کارکردهای اجرایی

صفحه 51-67
علی مصطفائی؛ محمد اورکی؛ سالار اسدی

5.

اثر القاء عاطفه مثبت و منفی بر ناقرینگی پیشانی و خلفی امواج آلفا مغز در افراد با سیستم های مغزی رفتاری بالا و پایین

صفحه 90-20
زهرا جهانگیری؛ جواد ملازاده؛ چنگیز رحیمی؛ حبیب هادیان فرد

6.

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر واقعیت مجازی بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

اکرم آذرنیا؛ کامران یزدانبخش؛ آسیه مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب