1.

پیش‌بینی وفاداری سازمانی، هویت سازمانی و عملکرد انطباقی از طریق ادراک پای‌بندی به قرارداد روان‌شناختی و اخلاق حرفه‌ای

صفحه 9-24
علی مهداد؛ مریم السادات سجادی؛ سپیده حق جو

2.

بررسی رابطه بین خودکارآمدی و سرسختی روانشناختی با رفتار کارآفرینانه در بین کارآفرینان نوپای مستقر در پارک علم و فناوری فارس

صفحه 25-38
زهرا امیری؛ مهرداد شفیعی

3.

پیش‌بینی فرسودگی شغلی براساس خود شفقت‌ورزی و استرس ادراک شده با میانجی گری هوش معنوی در پرستاران بخش عفونی

صفحه 39-52
مژگان آگاه هریس؛ فاطمه شریعتی؛ نسرین َعلیپوری

4.

مدل عِلّی کیفیت‌زندگی‌کاری براساس دلبستگی‌شغلی و هوش‌هیجانی با نقش واسطه‌ای رضایت‌شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

صفحه 53-66
عابدین دارابی عمارتی؛ اصغر عربگری

5.

نقش باورهای کاذب در پیش بینی تعارض کار-خانواده و معنایی زندگی زنان سرپرست خانواده

صفحه 67-82
علی مصطفائی؛ معصومه قنبری؛ سید علی آزادمنش

6.

روان سنجی پرسشنامه توانایی مهارت های زندگی در جانبازان و معلولان ورزشکار استان البرز

صفحه 83-96
حسین پورسلطانی زرندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب