1.

رابطه بین شایستگی دیجیتالی و عوامل فردی و زمینه‌ای: بررسی معلمان شهر سنندج

صفحه 1-12
فرامرز سهیلی؛ سوزان عارضی؛ رزگار محمدی

2.

بررسی میزان کاربست مدیریت دانش براساس مدل لاوسون در پژوهشگاه فضایی ایران

صفحه 13-22
زهرا ابراهیمی؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

3.

شناسایی و تبیین عناصر لازم برای طراحی موبایل‌سایت کتابخانۀ دانشگاهی

صفحه 23-32
مریم سادات سیدین؛ حیدر مختاری

4.

بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و گرایش کتابداران به خلق و اشتراک دانش در کتابخانه‌های عمومی استان همدان

صفحه 33-42
مریم احمدی نسب؛ ثریا ضیایی

5.

بررسی تطبیقی کتاب های منتشر شده در ایران تا پایان قرن چهاردهم بر اساس رده بندی دهدهی دیویی

صفحه 43-58
مهدی علیزاده جلگه‌پور؛ مریم سلامی

6.

بررسی چگونگی انتقال تکنولوژی و تاثیر آن بر دانش فنی در شرکت های تولیدی در منطقه آزاد اروند

صفحه 59-74
محمد مکوندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب