1.

تحلیل نقش سازمان فضایی کلان‌شهرها در حمل‌ونقل کم‌کربن، نمونه موردی: شهر مشهد

صفحه 1-14
محمدرضا میرسعیدی؛ فرشته احمدی؛ مسلم سید الحسینی؛ امیرحسین شبانی

2.

الزامات رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات شهری، مطالعه موردی: شهر شاهرود

صفحه 15-32
سجاد فردوسی؛ یاور بابائی

3.

آسیب‌شناسی معماری سکونتگاه‌های عشایر اسکان‌یافته با رویکرد بوم‌گرایانه، مطالعه موردی: سکونتگاه زیبا محمد شهرستان خرم‌آباد

صفحه 33-62
مسلم بیرانوند؛ سمر حقیقی بروجنی؛ محسن افشاری؛ ساناز رهروی پوده

4.

تحلیلی بر امکان‌سنجی و توسعه پارک‌های جیبی در شهرهای ایران با رویکرد مشارکتی محله مبنا، مورد پژوهش: شهر زنجان، محلات الهیه و کوی فرهنگ

صفحه 63-84
محسن احدنژاد روشتی؛ محمدتقی حیدری؛ محمدصادق عزیزی

5.

تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مؤثر بر بازآفرینی شهری، مورد پژوهش: محلات بافت مرکزی شهر کاشان

صفحه 85-102
محسن شاطریان؛ یونس غلامی؛ سید احمد حسینی؛ نسترن خلجی

6.

خوانش الزامات طراحی فضاهای بینابین بیوفیلیک در مجموعه‌های مسکونی شهر تهران، پژوهش موردی: فاز یک شهرک اکباتان

صفحه 103-120
فائزه یزدانی رستم؛ زهراسادات سعیده زرآبادی؛ فرح حبیب

7.

تحلیل پیشران‌های بوم‌شناختی اثرگذار بر جذب و ماندگاری گردشگر، پژوهش موردی: کاشان

صفحه 121-142
صدیقه کیانی سلمی؛ نجمه نظری مزیدی

8.

بررسی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای استان سیستان و بلوچستان

صفحه 143-158
تقی طاوسی؛ زبیده پویش

9.

تحلیلی بر تاب‌آوری در حوزۀ مسکن شهری، پژوهش موردی: شهر سقز

صفحه 159-176
میرنجف موسوی؛ شراراه سعیدپور؛ محمد رسولی؛ ناهیده عبدی

10.

سطح‌بندی تأثیرپذیری بیمارستان‌های شهر شیراز ازآلودگی صوتی

صفحه 177-190
مهدی ابراهیمی؛ علیرضا دهداری فرد؛ معصومه موسویان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب