1.

تأثیر تدریس به شیوه معکوس بر فرسودگی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

صفحه 1-14
ابراهیم صالحی عمران؛ میمنت عابدینی بلترک؛ فاطمه رمضان پور

2.

شناسایی مقوله‌های کم‌رویی به‌عنوان یکی از عوامل اختلال تحصیلی دانش‌آموزان در دوران آموزش مجازی

صفحه 15-24
کسری کریمی باصری؛ جابر افتخاری؛ سمیه توکلی

3.

نقش باورهای رفتاری، باورهای هنجاری و خود پیروی در پیش‌بینی سازه‌های مدل پذیرش فناوری دیویس در بین معلمان متوسطه

صفحه 25-36
فاطمه خالقیان؛ محمد احمدی ده قطب الدینی

4.

واکاوی تجارب زیسته دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی(LMS)دانشگاه فرهنگیان

صفحه 37-52
حجت افتخاری؛ عرفان شمسی

5.

بررسی نقش یادگیری الکترونیکی در محیط های یادگیری با رویکرد تلفیقی در مدارس مقطع دوم دوره متوسطه ناحیه 2 شیراز

صفحه 53-64
فاطمه محمدی؛ مهدی رضاپور میرصالح

6.

تبیین ادراک صاحبنظران از نظام آموزش از راه دور بعنوان سازمان یاددهنده با رویکرد پدیدار شناسانه

صفحه 65-78
انور شاهمحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب