1.

آنالیز داده‌های بیانی (‏RNA-Seq‏) در گیاه ‏Catharanthus roseus‏ به منظور شناسایی ‏ژن‌های کلیدی مواد مؤثره (وین بلاستین و وین کریستین) در اندام‌های مختلف (ریشه، برگ و گل) ‏و بررسی اثرات ضد سرطانی آنها با استفاده از آنالیز داکینگ و دینامیک مولکولی

صفحه 1-11
مسعود توحیدفر؛ یوسف سعیدی هنر؛ ناصر فرخی

2.

آنالیز بیوانفورماتیکی خانواده ژنی ‏MYB‏ در گستره ژنوم تک‌لپه‌ای‌ها و دولپه‌ای‌ها

صفحه 13-29
سارا دژستان؛ پریوش نظامی عنبران؛ مهدی بهنامیان

3.

تنوع ژنتیکی پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana L. (Lep. Tortricidae) در جنگل‌های بلوط زاگرس با استفاده از 28s rDNA

صفحه 31-44
رضوان موسیوند؛ محمد مجدی؛ فواد فاتحی؛ حامد غباری

4.

بررسی توالی ترانس کریپتاز معکوس ویروس‌ها با استفاده از روش های بیوانفورماتیک.

صفحه 45-52
سمیرا کریمی؛ مهین پوراسمعیل

5.

مروری بر گونه‌های فعال اکسیژن (‏ROS‏): تولید، کارکرد و تأثیر آن‌ها در گیاهان

صفحه 53-70
آرمین ساعد موچشی؛ فاطمه سهرابی؛ علی شیرخانی

6.

جوانه‌زنی ارقام ایرانی و اروپایی جو در شرایط تنش شوری و ارتباط آن با پروتئین‌های ذخیره‌‏ای بذر

صفحه 71-83
علی ملکی؛ لیلا زارعی؛ صحبت بهرامی نژاد؛ کیانوش چقامیرزا؛ لیلا اکبری؛ فردین فتاحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب