1.

بررسی ارتباط اندازة بنگاه‌ها با رشد بهره‌وری در صنعت داروسازی ایران

صفحه 7-18
احمد صدرائی جواهری؛ پروین مهبودی

2.

برآورد هزینة رفاهی انحصار در صنایع منتخب ایران: مقایسة رویکردهای جدید انحصار چندجانبه و رویکرد سنتیSCP

صفحه 19-37
باقر درویشی؛ نادیه کرمی

3.

بررسی ساختار هزینة کارخانة سیمان فارس با استفاده از تابع هزینة ترکیبی

صفحه 39-52
ابراهیم انواری؛ منصور زراءنژاد؛ هانیه اسکندری

4.

ارزیابی ساختار بازار صنایع غذایی و آشامیدنی: رویکرد پارامتریک و غیر‎‎پارامتریک

صفحه 53-64
سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحقی گرجی؛ سمیه شاطری

5.

ارزیابی پارامتریک کارایی مصرف برق و تجزیۀ شدّت مصرف برق در بخش صنعت ایران

صفحه 65-85
علی نوروزی؛ محمدنبی شهیکی تاش

6.

ارزیابی تأثیر سرریز فناوری ناشی از سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی بر بهره‎وری نیروی کار در صنایع کارخانه‎ایی ایران

صفحه 87-100
مجتبی بهمنی؛ معصومه حسن خانی؛ علیرضا شکیبایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب