1.

اثر سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار با ملاحظه نقش میانجی سرمایه روانشناختی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

صفحه 11-19
مریم حسینی؛ شیرین زردشتیان

2.

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

صفحه 21-30
مهرداد محرم زاده؛ هوشیار فتاحی؛ سیدمحمد کاشف

3.

ارتباط سبک رهبری اصیل با اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

صفحه 31-37
زینب میرزاییان؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ طاهره ازمشا؛ کامران عیدی پور

4.

تحلیل رگرسیون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان شرکت کننده درمسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور

صفحه 39-47
نازدار پروین؛ حسن صافدل؛ مرتضی رضایی صوفی

5.

ارزیابی شاخص های تأثیرگذار بر رهبری تحول گرا از دیدگاه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

صفحه 49-58
مسعود یمینی فیروز؛ مازیار کلاشی؛ سید عماد حسینی؛ مریم تقی زاده

6.

تحلیل ارتباط خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خودکارآمدی ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه

صفحه 59-66
فاطمه صیادی؛ همایون عباسی؛ معصومه بخیت؛ کامران عیدی پور

7.

تأثیرادراک سبک‌ رهبری در ورزش، شیوه‌ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایت‌مندی ورزشکاران (رشته‌های انفرادی و گروهی)

صفحه 77-90
نجف آقایی؛ عرفان مرادی

8.

رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان

صفحه 81-88
مجید سلیمانی

9.

ارتباط بین مهارت های فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

صفحه 89-97
ناصر دخت باقر؛ فریبا عسکریان

10.

تحلیل نقش رکود یادگیری و تجربه بر ابعاد یادگیری و نوآوری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

صفحه 99-107
حیدر حسینی؛ سید محمد جواد رضوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب