1.

بررسی رابطه بین پایبندی به اخلاق ورزشی و انسجام گروهی تیم‌های ورزشی بانوان

صفحه 11-18
رضوان شیرالی؛ عبدلرحمن مهدی پور؛ طاهره ازمشا

2.

تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 19-25
همایون عباسی؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی؛ بهاره حسین آبادی

3.

نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در رابطه بامدیریت ارتباط با مشتری

صفحه 27-35
محسن هراتی؛ حسن فهیم دوین؛ محمد کشتی دار

4.

تحلیل رگرسیونی رضایت شغلی و تعهد سازمانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان‌های استان تهران

صفحه 37-44
علی جعفری؛ محمد علیمردانی

5.

تحلیل عوامل رفتاری موثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی

صفحه 45-53
مهدی گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ حسین رجبی؛ مهرزاد حمیدی

6.

تاثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی وزارت ورزش و جوانان

صفحه 55-64
غلامرضا شعبانی بهار؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ اکبر فرید فتحی

7.

ارتباط سبک های مدیریتی مدیران با استرس شغلی و انگیزه پیشرفت شغلی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 65-74
محمد علی قره؛ لقمان حسامی

8.

بررسی رابطة هوش معنوی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان منتخب

صفحه 75-86
سیدعلی نقوی؛ عادل آذر؛ میرمحمد اسعدی

9.

تحلیل مسیر سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر اماره عراق

صفحه 97-107
علی حیرانی؛ احمد مظلوم صالح الربیعاوی؛ سعید خانمرادی

10.

تدوین نظام نامه اخلاقی مسئولین تربیت بدنی دانشگاه‌های پیام نور کشور

صفحه 109-116
حیدر حسینی؛ همت الله بسطامی؛ زهرا فیض


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب