1.

مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

صفحه 11-20
سید محمدجواد رضوی؛ علی جلیلی شیشیوان؛ حیدر حسینی؛ محمد مهدی کشاورز

2.

مطالعه رفتار شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی بر اساس اصول حکمروایی خوب شهری

صفحه 21-36
سید مرتضی حسینی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی؛ مرجان صفاری

3.

شناسایی حوزه ها و عوامل موثر بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران

صفحه 37-53
محبوبه نقوی؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر

4.

مطالعه اثر رضایت شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

صفحه 55-64
ناصر بای؛ رضا سلیمانی مقدم؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

5.

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه

صفحه 65-74
مهدی گودرزی؛ سیده شهرزاد محسنی اردهالی؛ ایمان رحیمی

6.

نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمان های ورزشی با میانجی گری اعتماد و عدالت سازمانی

صفحه 75-89
بهزاد ایزدی؛ عابد محمودیان

7.

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

صفحه 91-102
نسرین بیگلری؛ مرضیه پارسااصل؛ حسن بحرالعلوم

8.

مقایسه و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی

صفحه 103-110
عبدالمهدی نصیرزاده؛ مهدی ذاکر اکبری؛ معصومه بابایی مبارکه

9.

تبیین تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی بر توسعه رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

صفحه 111-127
مریم موسیوند؛ فاتح فرازیانی؛ علی کریمی؛ صیدمهدی ویسه

10.

تعیین نقش ادراک قلدری سازمانی در ارتباط بین استرس شغلی و تمایل به ترک خدمت درکارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 129-139
شمس غفاری؛ ماریه عاشوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب